Elendig sikring ved Bryne stadion

BRYNE: Barn og andre kan fortsatt gå rett ut på toglinja fra Bryne stadion.