Nytt ressurssenter for flyktninger

Rådmannen foreslår å etablere et ressurssenter for flyktninger og innvandrere, og omdanne flyktningkontoret til et mottakskontor for disse gruppene.