Lenge å vente for familier i krise

Hittil i år har nesten 1300 personer tatt kontakt med Familievernkontoret i Stavanger. Der er ventetida nå fire måneder.