- Billige boliger med gassvarme

De 10 boligblokkene i Mariero— alléen blir Lyses største bolig-gassprosjekt- og byens billigste blokk-leiligheter.