Kvinner i alle styrer innen 2005

I august 2005 er det ubønnhørlig slutt for de mannsdominerte bedriftsstyrene i Norge. Da blir bedriftene lovpålagt å ha en kvinneandel på 40 prosent i styret. I dag er andelen 8,5 prosent.