Samling for Ryfast til Hundvåg

Politikerne i kommunalt styre for byutvikling ville i går ikkebehandle Ryfast-saken. Men det ble tatt til orde for samling motRyfylke-kommunene.