Ikke nok pasienter til alle legene

Noen kommuner har rett og slett for få pasienter, men i Forsand er det ingen lege til å ta imot pasienter når fastlegeordningen trer i kraft.