Millionsprekk ved Bryne skule

Time-rådmannen vil foreslå å utsette flere kommunale byggeprosjekter, blant annet fordi arbeidene på Bryne skule blir minimum 5,5 millioner kroner dyrere enn antatt.