Bryter tidsfrister i barnevernssaker

Barnevernet i Stavanger brøt lovfestede tidsfrister i 30 prosent avnye saker i første halvår i år.