Slår leir på Alsvik

Dag Tveit er daglig leder på Alsvik. Nå bygger han opp en permanentleirplass, og etablerer atelier og kafé i hovedhuset.