110 uføre tilbake i arbeidslivet

Fylkestrygdekontoret har fått mange uføre tilbake til jobb i Rogaland. Men samstundes er det blitt 18 prosent fleire uførepensjonistar i Rogaland så langt i år.