På jakt etter barnehagetomt

Kommunen kan snart bli pålagt å tilby barnehageplass til alle. Derfor haster det å finne tomter til nye barnehager.