- Press er ikke noe nytt

Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening understrekerer at presset mellom børs og katedral ikke er noe nytt i norske aviser.