Mangel på bussjåfører kan føre til hardkjør

Lav lønn, høyt press og ubekvem arbeidstid gir høyt sykefraværblant bussjåfører. Etter nyttår blir det enda verre, fryktertillitsvalgte.