Ikke bryggeristreik på Forus

På grunn av papirtrøbbel er ni bryggeriansatte ved Ringnes Tou på Forus likevel ikke tatt ut i streik.