Rot rammer Høgskolen

Også utbetalinger fra Forskningsrådet i løpet av 2002 harforsvunnet inn i pengesluket Boxer Technologies. To doktorstipenderved HiS er truet. — Vi er forferdelig lite glade for dette, sierdekanus Helge Mauland.