Vil anke hvitvaskdom

Alle de tre dømte i den såkalte nigerianersaken vil sannsynligvisanke dommene fra Sandnes tingrett inn for lagmannsretten.