Myhre er ikkje nøgd med svara

Aslak Sira Myhre ville vite kva rolle Lyse har spela i endringa av vedtaket. Han var ikkje nøgd med svara han fekk frå ordførar Leif Johan Sevland.