Kånå står utrygt

Ikke fred å få for Kånå og Bergesen på Torget. Kulturpolitikerne har ikke tenkt å frede dem på stedet.