Planlegger golfbane

Med velvilje fra politikerne kan det være golfbane på Helgeland ved Bråstein om tre små år.