Scrapie-jord ikke behandlet

Ifølge saneringsplanen for gården på Karmøy som fikk scrapie-utbrudd i 1999 skal utearealet freses opp. Dette er ennå ikke gjort. Men distriktsveterinæren mener dette er normalt, og avviser at dette har hatt betydning for det nye utbruddet.