Flere bruker advokat

STAVANGER: I løpet av de siste årene har stadig flere trygdemottakere benyttet seg av advokathjelp. Økningen er ikke dramatisk, men trygdekontorene har merket en trend.