Byggestart for Bryne torg

Det første spadetaket vil snart markere begynnelsen på det som blir et hektisk bygge— prosjekt med stramme tidsrammer.