Storkontrakt til Spesialavfall Rogaland

Spesialavfall Rogaland skal håndtere alt avfall fra Statoils bore-og brønnoperasjoner de neste tre årene.