Friområder krever mer vedlikehold

Kommunens investering i friområder og turveier vil føre til at behovet for vedlikehold blir større.