Utdanningskontorene er truet

Et statlig utvalg vil legge ned utdanningskontorene i samtligefylker. Utdanningsdirektøren i Rogaland er kritisk.