Frykter store utbyggere

Formannskapet er bekymret over at tre store byggeselskap kan få kontroll over halvparten av utbyggingsarealene i Sandnes.