Stadion fortsatt i stampe

Heller ikke tirsdag gikk det noe lys opp for plankomiteen for nytt stadion i Jåttåvågen. Fortsatt trengs det nye runder med arkitektfirmaene for å kunne velge.