Sykehjem på sparetiltak

Til tross for tilføring av ekstra budsjettmidler i vår, er økonomien ved de fleste sykehjemmene i Stavanger svært stram.