Lang ventetid på klagesaker

I dag er det åtte måneder ventetid på klagesaker hos Fylkesmannen. Mengden av klager øker.