Budsjettsprekk på 44 mill.

Til tross for at driftsinntektene ble 50 millioner høyere enn budsjettert, gikk driften i Sandnes kommune med et underskudd på 44 millioner i fjor.