- Gjenglemte gjenstander var et stort problem

Hvorfor oppbevarte Fylkesvaskeriet smykker i årevis uten å oppsporeeierne?