- Ble ikke informert om voldsutviklingen

Politiet informerte ikke Eigersund kommune om de høye voldstallene. Nå kritiserer ordføreren politiet og ber om et møte umiddelbart.