Skuffet over lastebilsjåfører

I går utførte Statens vegvesen kontroll av tungtransport på E 39 ved Sokn bomstasjon. 42 kjøretøy ble kontrollert og ni av dem fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikret last og/eller brudd på lengdebestemmelser for vogntog.