Gilja og Hå får nei til vindkraftverk

Olje- og energidepartementet sier nei både til Gilja vindkraftverk i Gjesdal og Friestad vindkraftverk i Hå.

Vindturbinene på Vardafjell ble realisert. Det blir ikke vindparkene som var planlagt på Gilja i Gjesdal og Friestad i Hå kommune.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune får ikke innvilget søknad om utsatt frist for oppstart av driften. Departementet stadfester dermed NVEs avslag på søknaden fra vindkraftverket. NVEs vedtak var påklaget til departementet.

Det skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding fredag.

Det var allerede kjent at de 24 vindturbinene som er planlagt ikke langt fra alpinanlegget på Gilja, hang i en syltynn tråd.

Årsaken er blant annet at utbygger ikke får anlegget i drift innen fristen 31.12.21. NVE har avslått søknaden om utsatt frist til 2023.

Departementet har lagt vekt på at det er søkt og innvilget fristutsettelse tidligere, samt at det er flere forhold i prosjektet som er uavklart.

Forholdene har endret seg

Departementet har også lagt vekt på at Gjesdal kommune har avslått søknad om dispensasjon fra kommuneplanen.

Gilja vindkraftverk er avhengig av en ny 132 kilovolts høyspentlinje mellom Gilja og Seldal, som Lyse Elnett skal bygge. Dette vil ta to år – og er ikke på begynt.

Friestad vindkraftverk i Hå kommune får heller ikke innvilget søknad om konsesjonsendring og utsatt frist for oppstart av driften.

Departementet legger i avgjørelsen vekt på at flere forhold har endret seg siden prosjektet opprinnelig fikk konsesjon i 2010.

Publisert: