KrF-lederen: – Vi må unngå at Forsand nok en gang blir brikke i et politisk spill

– Det er ikke enkeltpolitikere sin ære som skal veie tyngre enn at vi får en kommunestruktur som tjener innbyggerne, sier KrF-leder Olaug Vervik Bollestad, som tar Forsand opp med kommunalministeren, mens fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) reiser saken i fylkestinget i Rogaland.

Olaug Bollestad (KrF) kjenner til at både den ene og andre har vært inne på Stortinget for å drive lobbyvirksomhet i Forsand-saken.
Publisert: Publisert:

«Når tenker statsråden å gi et svar på grensejusteringsspørsmålet mellom Sandnes og resten av «gamle Forsand», hvor de ønsker å bli en del av Strand kommune?»

Dette skriftlige spørsmålet har Olaug Vervik Bollestad stilt til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) etter å ha lest Aftenbladets artikkel om «Kampen om Preikestolen». Statsråden har seks virkedager på å gi et svar.

Les også

Kampen om Preikestolen

– Dette er en sak som har vært betent over lengre tid. Denne langvarige debatten tjener ingen, aller minst folket på Forsand. De fortjener å bli hørt, heter det i begrunnelsen for spørsmålet.

KrF-leder Olaug Bollestad sier det er viktig å unngå «at Forsand nok en gang blir brikke i et politisk spill», og at det ikke er «enkeltpolitikere sin ære som skal veie tyngre enn at vi får en kommunestruktur som tjener innbyggerne». På spørsmål om hvem hun sikter til, svarer Bollestad slik:

– Aftenbladet hadde en ganske stor sak. Jeg kjenner til at både den ene og andre har vært inne på Stortinget for å lobbe. Nå argumenteres det med at denne saken (grensejustering av Forsand til Strand) kan skape presedens og bøtteballett i andre kommuner, men det er ikke mange kommuner i samme situasjon som Nye Sandnes.

I spørsmålet til kommunalministeren peker Bollestad på at når ferjetilbudet «blir redusert eller avsluttet, blir det en lang vei til kommunale tjenester fra Forsand, via Strand og Stavanger før innbyggerne kommer til kommunale tjenester som legevakt, ulike kommunale kontor og tjenester».

– Hvis du spør meg personlig synes jeg at Forsand passer best inn i Strand. Det er bru til Forsand, kortest vei til kommunesenteret og kommunale tjenester. Store turistattraksjoner er viktige, men det viktigste for meg er en tjenlig struktur som sørger for at innbyggerne får de tjenestene de trenger. Derfor har jeg engasjert meg, sier Olaug Vervik Bollestad til Aftenbladet.

Arne Bergsvåg (Sp) mener kommunestrukturen i Rogaland ikke bør avgjøres av hvem som har best kontakter i Oslo.

Mener Rogaland bør gi uttale

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) viser til Aftenbladets reportasje når han tar sammenslåingen av Sandnes og Forsand-saken opp i fylkestinget 14. juni.

– Rogaland fylkeskommune har tidligere valgt å ikke uttale seg i spørsmålet. Når vi nå har mer innsikt i hvordan prosessen har vært og parallelt med den snarlige konklusjonen fra departementet, er det likevel betimelig at også fylket gjør det. Hva synes fylkesordføreren er den mest formålstjenlige løsningen i denne saken, og vil fylkesordføreren ta initiativ til at Rogaland fylkeskommune uttaler seg? heter det i en interpellasjon.

På bakgrunn av opplysninger i avisoppslaget, mener Arne Bergsvåg at det er grunn til å stille spørsmål ved om demokratiske prinsipper er fulgt.

– Denne saken har rullet og gått. Vi har hørt noen drypp, nå og da. Jeg reagerer veldig på det som kom fram i en så bred og grundig reportasje, som beskriver prosessen fra A til Å. Dette skal ikke koke ned til hvor godt man kjenner en partileder. Her er det folkevalgte som skulle reagert tidligere, sier han.

Bergsvåg viser til at det er søkt om grensejustering av Forsand til Strand. Dette støttes av et klart flertall i en folkeavstemning og anbefales av Statsforvalteren i Rogaland.

– Når dette blir satt i spill om hvem som har best kontakter i Oslo, så reagerer jeg veldig. For kommunene har fire hovedoppgaver: Som tjenesteyter, som lovforvalter, som samfunnsutvikler og som en demokratisk garantist. Når dette er en sak som er kommuneoverskridende, er det naturlig at fylkeskommunen ser saken utenfra og Rogaland i en helhet, sier Arne Bergsvåg.

– Før sommerferien

Martin S. Håland i Sandnes Senterparti var nylig på et møte i Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Vi reiste ikke for å diskutere dette (Forsand), men spurte statssekretæren hvordan saken ligger an. En rådgiver sjekket med saksbehandleren, mens vi satt i møtet. Svaret tilbake var at det er en klar intensjon om et svar før ferien, men de ville ikke garantere det. Når det tar såpass lang tid, tror jeg det skyldes at departementet velger å gå grundig inn i saken, sier Håland.

Han og Sandnes Sp holder fast på at sammenslåingen av Forsand og Sandnes ikke var en tvangssammenslåing.

– Jeg har tillit til at denne saken nå blir avsluttet, det er viktigst av alt. Og at det skjer på en måte som gjør at ingen stiller spørsmål til avgjørelsen. Jeg har tillit til at KDD gjør grundige juridiske vurderinger. Alle parter har ønske om en snarlig løsning. Ikke minst er dette viktig for Forsand-samfunnet, slik at de kan se framover og den politikken som blir ført gir en forutsigbarhet for innbyggerne. Det er ganske mange ting som er på bordet som henger og hviler på en avklaring, sier Martin S. Håland.

Torsdag hadde Strand kommune og Aksjonsgruppen i Forsand et digitalt møte med kommunalministeren.

– Det hørtes ut som at svaret er ganske nær. Vi la fram vår sak og opplevde ministeren som veldig lyttende. Han spurte om de forskjellige grensejusteringssøknadene. Vi kunne ikke svare annet enn at det er folk som har veldig lyst å være i Sandnes, men totalt sett vil flest til Strand. Det var et kjekt og godt møte, sier varaordfører Bjørn Aril Veland (KrF).

Publisert: