Avlyser Rogfast-kontrakt

Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast- prosjektet.