Vil legge ned legevakten for 40.000 innbyggere og flytte alt til Sandnes

Rådmennene i Klepp og Time er enige. I en felles innstilling foreslår de at dagens legevakt for de to kommunene legges ned og overføres til Sandnes.

Publisert: Publisert:

Dette kan bli den nye legevakten for folk i både Klepp og Time, dersom politikerne nå går for den nye innstillingen fra rådmennene i de to kommunene. Legvakten ligger på Stangeland i Sandnes. Foto: Aasland, Jarle

 • Geir Sveen
  Journalist

Nå skal den omstridte saken avgjøres raskt politisk. Onsdag i neste uke er den i utvalg for levekår i Time, uken etter er den i samme utvalg i Klepp - før det nye legevaktsamarbeidet vedtas endelig i kommunestyrene i mars.

Men det faglige rådet fra rådmennene klart:

«Et fullt samarbeid med Sandnes vil vera den beste og mest framtidsretta løysinga med tanke på krav til kvalitet og kompetanse, rekruttering, vaktbelasting for fastlegar, organisering av tenesta og økonomisk berekraft».

Lyder konklusjonen i innstillingen som ble kjent tirsdag morgen.

Folk er godt fornøyde med ordningen

I dag drives legevakten som et felles prosjekt mellom Klepp og Time, da fra lokaler ved sykehjemmet på Kleppe. Det er dit folk i de to kommunene må henvende seg hvis de blir syke på kveldstid og i helger. På natten overtar legevakten i Sandnes. Det er også Sandnes som svarer på alle telefoner på dagtid i ukene fra folk i Klepp og Time.

En spørreundersøkelse, gjennomført i november i fjor, viste at innbyggerne er godt fornøyd med dagens ordning:

«Resultatene tyder på at Klepp og Time har en velfungerende og velorganisert legevakt med fornøyde brukere». Konkluderte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som sto bak undersøkelsen. 202 personer svarte at hjelpen var som forventet eller bedre. Det blir imidlertid påpekt at svarprosenten var lav.

Les også

Bjarne Undheim kunne vært død om hjelpen hadde kommet seinere

Men i forbindelse med budsjettet, foreslo rådmannen i Time at dagens legevakt skulle overføres til Sandnes. Det ble begrunnet både med økonomi og med at det kommer nye forskrifter for akuttberedskapen i Norge, som vil legge større krav på den lokale legevakten.

Klepp ville sponse Time

Budsjettforslaget i Time førte til at sentrale Klepp-politikere rett før jul troppet opp med nisseluer på legevakten på Kleppe for å lansere «tidenes julegave til naboen, Time». Hvis Time hadde så dårlig råd at de ikke kunne beholde legevakten, ville de sponse kommunen. Noe beløp ble ikke nevnt. Men sponsingen skulle komme som et forslag på Klepps eget budsjettmøte, dagen før Time skulle vedta det som kunne blitt en nedleggelse av den lokale legevakten.

Les også

Klepp blar opp for Time for å redde legevakt for 40.000 innbyggere

Les også

659 underskrifter hjalp ikke, Time legger ned ungdomsskole

Det hører med et Klepp nå er størst på Jæren med 19.493 innbyggere og har orden på økonomien, mens Time med sine 18.913 innbyggere har brukt for mye penger og må til med flere sparetiltak.

Saken fikk «time-out»

Nå viste det seg at dagens legevakt-avtale hadde ett års oppsigelse, og dermed ble saken utsatt - til den nå altså kommer tilbake med samme råd som sist.

I innstillingen blir flere alternativ for videre drift vurdert som faglig ansvarlige. Men begge rådmennene går for alternativ 1, med legevakt på Sandnes hele døgnet.

Les også

Legevakten i Sandnes får flere ansatte

Den nye innstillingen

Det legges vekt på at at tjenesten da blir organisert fra en plass som igjen gjør at ressursene, både utstyr og personell, kan prioriteres og brukes på en mer fleksibel måte. Folk får også en fast plass å henvende seg. Det er kun alternativ 1 som har
observasjonssenger hele døgnet per i dag.

«Ei ulempe er at smådriftsfordelar som lokalkjennskap kan verta mindre. Synergieffektar mellom helsetenesta og legevakt med god lokalkjennskap til innbyggjarar med samansette problemstillingar kan verta minska.»

Alternativ 1 er også det rimeligste for kommunene. Utgiftene blir 1,2 millioner kroner lavere enn for dagens legevaktordning, som betyr at hver kommune kan spare 600 000 kroner hvis de går for innstillingen.

Mens alternativ 2 - stort sett dagens ordning, som fastlegene i Time og Klepp vil ha - blir vel 2,1 millioner kroner dyrere for hver av kommunene enn alternativ 1.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Nå blir det billigere å kjøre buss

 2. Siktede i avhør: – Det var hun som angrep meg

 3. Men her blir det både konsert og bingo!

 4. Liverpool – Arsenal flyttes på grunn av pubenes nye stengetider

 5. Viktig sandneshistorie skal opp i dagen

 6. Rogalending i 30-årene pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot hunder

 1. Sandnes
 2. Time
 3. Klepp
 4. Økonomi
 5. Fastlegene