• – Det er over ti år siden min far begynte å jobbe for boligutbygging på eiendommen, sier Tommy Bærheim. Han er en av flere grunneiere som har signert opsjonsavtaler med Bærheim Utbyggingsselskap AS. Marie von Krogh

Tommy Bærheim får 1000 nye boliger som nabo

I over ti år har grunneiere på Bærheim forberedt seg på å få tusenvis av nye naboer. Tommy Bærheim er positiv til planene. – Det er jo ingen hemmelighet at det ligger mye penger i å utvikle gården til boliger, sier han.