• – Vi har to valg. Enten må inntektene opp eller så må veiprosjekt skyves på. Det er rart at politikerne diskuterer hvordan inntektene skal svekkes ytterligere, sier Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. Kristian Jacobsen

Halvering i inntekter i Bymiljøpakken: Flere veiprosjekt kan bli satt på vent

I budsjettet for Bymiljøpakken er det regnet med en inntekt på 21 kroner per bompassering. Det reelle snitt-beløpet er på 10,4 kroner.