Halvering i inntekter i Bymiljøpakken: Flere veiprosjekt kan bli satt på vent

– Vi har to valg. Enten må inntektene opp eller så må veiprosjekt skyves på. Det er rart at politikerne diskuterer hvordan inntektene skal svekkes ytterligere, sier Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. Foto: Kristian Jacobsen

I budsjettet for Bymiljøpakken er det regnet med en inntekt på 21 kroner per bompassering. Det reelle snitt-beløpet er på 10,4 kroner.

Les hele saken med abonnement