• Tjodanvatnet, ikke langt fra Kjerag, har vært aktuelt for vindkraft. I Rogaland er 13 vindparker i drift. Til sammen har disse 137 turbiner. Kristian Jacobsen

– Glad Lysefjorden slipper vindmøller

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) er fornøyd med at Ryfylke slipper storstilt vindkraftutbygging.