• Hundrevis av ungdommer streiket den 15. mars med et krav om større innsats mot klimaendringene i øsende regnvær. Mars ble faktisk den våteste og mildeste marsmåned siden 2015. Pål Christensen

Mildeste og våteste mars siden 2015

27 nedbørsdøgn og en middeltemperatur på 5,0 grader gjorde mars til en mild og våt måned.