• På traumebordet ligger lege Soffien Chadli Ajmi med hjerneskanneren rundt hodet. Eventuelle blødninger ville ha vist på den håndholdte skjermen. Jarle Aasland

Ny hjerneskanner skal gi raskere behandling av slagpasienter

Et av verdens beste sykehus på behandling av hjerneslag skal bli enda bedre. Nå jobber Stavanger Universitetssjukehus for å starte livreddende behandling i hjernen der pasienten er.