• Ti trær av typen platanlønn ble hugget ned utenfor den nye stadion ØsterHus Arena i Smeaheia. Pål Christensen

– Et absolutt minimum av trær ble hugget

Foren tid tilbake ble 16 store trær hugget ned utenfor den nye stadion i Sandnes. Ifølge Sandnes kommune var dette i tråd med reguleringsplanen, og bare et minimum av trær ble hogget.