LOs sommerpatrulje: - Fortsatt ungdom som ikke får det de har krav på

LOs sommerpatrulje har vært innom over 30 lokale restauranter og serveringssteder. Patruljen fant ansatte som ikke fikk pauser eller overtidsbetalt.

LOs sommerpatrulje har besøkt 500 bedrifter i Rogaland denne sommer. Over 50 av disse var restauranter og serveringssteder.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I 34 år har LOs sommerpatrulje oppsøkt ungdom i arbeidslivet. Målet er å informere unge i arbeidslivet om hvilken lønn og rettighetene de har krav på. Sommerpatruljen i Rogaland besøkte i år nesten 500 bedrifter. Over 50 av disse var restauranter og serveringssteder.

Får ikke minstelønnen

Etter flere tilfeldige og uanmeldte besøk, fant patruljen følgende om serverings- og overnattingsbransjen i Rogaland:

  • Et fåtall av arbeidstakerne innen serverings- og overnattingsbransjen ikke får den lovpålagte minstelønnen de har krav på. En litt større gruppe var sikre på at de hadde fått minstelønnen som ble lovpålagt i 2018, men var usikre på om de hadde fått den oppjustert etter endringen som kom 1. juni 2019.
  • Enkelte arbeidstakere innen servering- og overnatting får ikke de pausene de har krav på.
  • Patruljen har møtt ansatte som ikke får utbetalt overtidstillegg for overtidsarbeid.
  • Den vanligste feilen er at ansatte ikke er tilstrekkelig informert om verneombudsordningen.

I 2017 ble det lovpålagt minstelønn for serverings- og overnattingsbransjen. Dette kalles allmenngjort minstelønn.

– Flere lå under minstelønnen i fjor, så vi ser en bedring. Vår erfaring er at de fleste får den lønnen de har krav på, men vi finner fortsatt tilfeller av underbetaling, sier Mirjam Jordal Sorø, ungdomssekretær i LO.

Hektiske dager uten pauser

– Flere av de ansatte vi har snakket med innen serveringsbransjen forteller at de har det hektisk på jobb, og at dette, for noen, medfører at de ikke får pausene de har krav på, sier Sorø.

Patruljen melder inn de mest alvorlige bruddene til Arbeidstilsynet, som tar sakene videre. Vanligvis informerer patruljen de ansatte om hvilke rettigheter de har og oppfordrer dem til å burde melde seg inn i en fagforening.

– Vi blir veldig godt tatt i mot og nesten alle arbeidstakere og arbeidsgivere er glade for at vi kommer og informerer om rettigheter i arbeidslivet, forteller Sorø.

Noen ser bort fra lovene

Over 30 restauranter og serveringssteder fikk altså besøk i Stavanger-området, 50 i hele Rogaland. Funnene om manglende info om verneombudet overrasker ikke Sorø.

– Verneombudet skal være valgt av og blant de ansatte, og arbeidsgiver skal informere nye arbeidstakere om verneombudsordningen. Det er viktig for å ivareta helsen, sikkerheten og arbeidsmiljøet til alle arbeidstakere. Ungdom spesielt er overrepresentert når det kommer til yrkesskader, og derfor er det veldig viktig at de blir godt ivaretatt. Det skjer dessverre ofte ikke, sier Sorø.

– Er serverings- og overnattingsbransjen verre enn andre bransjer når det kommer til overtid, lønn og pauser?

– Det vil jeg ikke si. Det går mer på enkeltbedrifter, med høy turnover, der ledelsen finner ut at ungdom finner seg i mer fordi de ikke har erfaring. Derfor velger de å se bort fra lovene, sier Sorø.

– Det vi opplever er at de fleste har det bra på jobben, og de fleste har et godt forhold til sin arbeidsgiver, avslutter Sorø.

Publisert: