• Kommunedirektør Per Kristian Vareide presenterte Handlings- og økonomiplan 2020–2023 på Clarion Hotel. Lederne for flertallspartiene på første rad. Jon Ingemundsen

– Vi kommer ikke utenom å effektivisere

Effektiviteten synker. Utgiftene og gjelden øker. Rammene fra staten blir mindre. Og hvilken vei skatteinntektene vil gå framover, avhenger av mange og usikre ting. Her må det jobbes smart, er kommunedirektør Per Kristian Vareides budskap.