Stoppet på Sola med 89 heroin-egg i magen

Tollerne på Stavanger lufthavn Sola fattet mistanke da de kontrollerte passasjerlisten på flyet fra København.

De to tiltalte 33-åringene fikk ikke gå fra tollen før de hadde brukt kontrolltoalettet eller gjennomgått en ultralydundersøkelse.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

To 33 år gamle menn er i Stavanger tingrett dømt til henholdsvis 7 år og 6 år og 6 måneders fengsel for innførsel av et større parti heroin.

Les også

50-åring dømt for storstilt narkotikasalg

Begge hadde svelget nærmere 90 egg som inneholdt heroin. Under hovedforhandlingene erkjente de to delvis straffskyld. De erkjente innførsel av heroinet de hadde svelget, men begge nektet for at de visste at den andre også hadde svelget heroin-egg.

Toalett eller ultralyd

Ifølge dommen skal de ha reist fra Tyskland, via Danmark til Norge. Tollvesenet hadde plukket dem ut for kontroll på bakgrunn av passasjerlistene. På flyet satt de to ved siden av hverandre. Da flyet fra København landet på Sola, valgte de å skille lag. Begge ble fulgt av tolltjenestemenn, og med tre minutters mellomrom ble begge stanset da de skulle passere tollpunktet.

Les også

Smuglet et halvt kilo heroin i magen

Les også

Smugler gjemte 14 slanger og 10 gekkoer på kroppen

Under kontrollen ble de to holdt adskilt. Noen timer ut i kontrollen skal tollerne ha sagt til den ene at han ikke ville få anledning til å forlate kontrollen uten å ha hatt avføring i kontrolltoalettet eller gjennomgått ultralydundersøkelse.

På dette tidspunktet opplyste tiltalte at han hadde om lag 500 gram heroin i magen fordelt på 88 egg som han hadde svelget. Etterfølgende kontroll viste at det dreide seg om 692 gram heroin.

Samarbeidet

Funnet førte til at politiet ble tilkalt, og den andre 33-åringen ble transportert til sykehus for kontroll. Denne viste at også han hadde heroin i magen – 698 gram – fordelt på 89 egg av samme type som førstemann.

Les også

Rogalending dømt for seksuelt overgrep mot datterens overnattingsgjest

Les også

Tenåring stripset fast og voldtatt

At de to begge skal ha fraktet heroin innpakket i samme type egg uten at den andre visste om det, fester ikke retten lit til. Tvert om mener en enstemmig rett at de to 33-åringene samarbeidet om innførselen. Altså dømmes begge for innførsel av om lag 1390 gram heroin.

I dommen pekes det på at de to har hjulpet hverandre. Den ene behersket språk, mens den andre hadde økonomiske midler for å gjennomføre reisen. I dommen konkluderes det med at de to sammen reiste fra Polen for å motta heroinet som skulle fraktes til Norge, som del av utførelsen av et felles oppdrag.

Trengte penger

De tiltalte ønsker ikke å si hvem de fikk oppdraget fra eller hvem de var i kontakt med i Amsterdam, hvor de sier at de svelget heroin-eggene. Herfra gikk turen med buss til Tyskland for å begrense flere kontroller, som man regnet med var naturlige for flyreisende fra Amsterdam.

De to har forklart at de påtok seg oppdraget av økonomiske grunner. En av dem la i retten til at han følte seg presset til å gjennomføre innførselen da han først hadde sagt ja.

Les også

Seks års fengsel for kilovis av amfetamin

I dommen pekes det imidlertid på at det ikke er opplysninger i saken som tilsier at noen av de to har blitt utsatt for konkrete trusler. «Det som står tilbake, er at de tiltalte har handlet ut fra rene profitthensyn. Innførsel av store kvantum heroin er svært samfunnsskadelig. Allmennpreventive grunner krever en streng reaksjon mot slik opptreden», skriver tingrettsdommer Arild Dommersnes i dommen.

Tidligere straffedømt

En av de to 33-åringene er tidligere domfelt for innførsel av 2,9 kilo amfetamin til Sverige. Dommen fra Blekinge tingrett i juli 2008 lød på 6 års fengsel. Dette trekker i skjerpende retning for mannen, som forsvares av advokat Inger Marie Sunde.

- Min klient er uenig i at han skal dømmes for medvirkning til det den andre tiltalte hadde med. På dette grunnlaget anker han dommen fra tingretten til lagmannsretten. Han mener at han skal straffes kun for det han selv innførte, sier Sunde til Aftenbladet.

Det har fredag ikke lyktes Aftenbladet å få kommentarer fra den andre tiltaltes forsvarer – advokat Kumrije Rusiti.

Dommen er i tråd med aktor Tormod Haugnes’ påstand.

Publisert: