Rådmannen vil legge ned 255 barnehageplasser i Stavanger

100 av disse plassene skal avvikles i Hinna, resten i Hundvåg, Hillevåg, Tasta, Madla og Austre Åmøy i følge forslaget fra rådmannen. Hvilke barnehager det gjelder, er ennå ikke bestemt bortsett fra Austre Åmøy barnehage.

 • Margunn Ueland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det går fram av forslag til revidert barnehagebruksplan som skal opp i kommunalstyret for oppvekst den 9. november med endelig behandling i bystyret 16. januar 2017.

-Grunnen til at vi mener det er nødvendig å redusere antall plasser, er de siste tallene for befolkningsutviklingen. Tallene viser en nedgang på 200 barn i alderen 1-5 år i 2017 og til sammen 400 barn i perioden 2017-21, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth til Aftenbladet.

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

-Tallet (255) er noe høyere enn forventet nedgang i barnetall (200), dette for å sikre fleksibilitet mellom bydelene og fordi det allerede i år er noe flere barnehageplasser enn nødvendig, tilføyer hun.

Foreslås nedlagt

Avviklingen foreslås fordelt slik: Hundvåg bydel (35 plasser), Hinna bydel (100 plasser), Madla bydel (30 plasser), Hillevåg bydel (45 plasser), Tasta bydel (30 plasser) og Austre Åmøy barnehage (15 plasser).

-Hva er begrunnelsen for dette?

– Det vil gi en mer riktig balanse mellom behov og kapasitet. Hundvåg, Hinna og deler av Madla og Hillevåg samt Austre Åmøy har overkapasitet. Tasta hadde underdekning i forrige barnehagebruksplan, men her har skjedd endringer: Både i befolkningsframskrivingstallene pluss at her er åpnet ny barnehage med ci hundre plasser (Tastarustå barnehage), svarer barnehagesjefen.

Det kan både bli snakk om å legge ned hele barnehager så vel som enkelte avdelinger og plasser. Hvilke, er ennå ikke bestemt.

Ansatte og foreldre

-Det kan jeg ikke si ennå. Vi arbeider med dette. Det er krevende prosesser vi skal gå i gang med. Derfor er det avgjørende at vi har gode prosesser som sikrer involvering og tilstrekkelig informasjon til ansatte og foreldre, sier barnehagesjefen.

Foreløpig beslutning om hvilke barnehager dette gjelder vil bli klarlagt i løpet av november. Berørte barnehager vil få informasjon om tilpasningen av antall barnehageplasser så tidlig som mulig.

Føringer

Politiske føringer som er lagt tidligere, går ut på at flest mulig skal ha barnehageplass i nærheten av der de bor og at man skal ha såkalte robuste barnehager (altså ikke for små barnehager, helst minst 6 avdelinger).

-Betyr dette at det først og fremst vil være små barnehager som blir nedlagt?

– Prinsippene som ligger til grunn for strukturen handler både om plass i eget nærmiljø/bydel og om robuste barnehager, men også at bygget skal støtte opp under barns utvikling og bidra til godt fysisk arbeidsmiljø for de ansatte, samt at byggene skal være universelt utformet. Vi må se på helheten.

NB! Får ny plass

Alle barn i barnehager eller avdelinger som blir avviklet fra høsten, vil få tilbud om plass i annen barnehage i Stavanger i tråd med gjeldende opptaksregler.

Barn i Austre Åmøy får tilbud om plass i Vestre Åmøy eller i annen barnehage i Stavanger.

Selv om kommunen legger ned 255 plasser, vil vi fortsatt ha overkapasitet i forhold til forventet behov, poengterer barnehagesjefen.

Kommunen tilbyr allerede plass til mange barn uten lovfesta rett. I august i år ble det slutt på den såkalte 1. septemberregelen. Den har nå blitt 1. novemberregelen. (det vil si at et barn må fylle 1 år innen 1. november for å ha rett på plass). Det betyr at det er langt færre barn som er uten rett til plass.

Les også

 1. Barnehager vil forsvinne i Stavanger

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Barnehage
 3. Tasta
 4. Hillevåg
 5. Hinna

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-ordfø­reren: – Situa­sjonen er mer alvor­lig enn vi ønsker

 2. Bank tapte retts­sak – kan få stor betyd­ning for svindel­ofre

 3. Da Sol­skjærs etter­følger sa sin mening på TV, fikk han mange uvenner

 4. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

 5. Fant død mann på Bryne: Fem menn dømt for urik­tig for­klaring

 6. Utlånt Viking-talent kjemper om opprykk