• Cechell Oftedal bor i dag trygt i en egen leilighet på Nedre Blåsenborg. Pål Christensen

Sengen hennes var en pappeske

Første gang Stavanger-jenta Cechell Oftedal (25) sov på en madrass, var hun 14 år gammel. Hun vokste opp som gatebarn i Manila. Nå mater hun 400 gatebarn i måneden.